TRA Pasaport Hizmetin Avantajları

Vize işlemleriniz ve başvurunuz süresince evraklarınızın eksiksiz, vize onaylanma aşamasının stressiz ve seyahatinizin engelsiz başlaması için size ve ailenize en iyi yardımcınız TRA Pasaport 7/24 canlı destek vermektedir. Tüm soru ve sorunlarınız için uzman ekiplerimizden ücretsiz destek alabilirsiniz. 7/24Destek Hattı: +9(0312) 429 0724
TÜMÜNÜ GÖR

PASAPORT İŞLEMLERİ

PASAPORT İŞLEMLERİ

epasaportPasaport Yetkili kuruluşlarca yabancı ülkelere gidecek olanlara verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan kimlik belgesinin adıdır.  Türkiye’de bordo, yeşil ve gri pasaportlar İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yurt dışında ise dış temsilciliklerce (konsolosluk) tarafından verilmektedir. Pasaport İşlemleri 2017

yılı güncel evrak listesi, pasaport ücretleri gibi  merak edilen herş eyi sizler için toparladık. Yapacak olduğunuz yurt dışı seyahatinizde veya vize başvurulanlarından en az 40 gün önce Pasaport başvurusu talebinde bulunmanızı tavsiye etmekteyiz. Yoğunluğun çok olduğu günlerde teslimat süresi 10 ila 15 günü bulabilmektedir. Şayet durumunuz acil ise ( Sağlık, Ölüm, Seyahat bileti vs.) gibi evrakların başvuru esnasında sunulması taktirde yardımcı olunabilmektedir. Pek çok ülkenin yasasında 6 aydan fazla süreli pasaportlar ile ülkelerine giriş izni verildiği için size önerimiz en az 2 yıllık Pasaport talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Pasaport Harç Ücretleri 2017

Pasaport için Gerekli Evraklar 2017

Umuma Mahsus ( Bordo Pasaport )

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)
 • 2 adet 5×6 cm ebadında Biyometrik arka fonu beyaz fotoğraf, (Pasaport için çekilen fotoğraf ebatları fotoğrafçılarda mevcuttur.)
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport cüzdan bedeli, (Tüm Bankalar ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan Vergi Dairesi veznesine yatırılabilir.) Vergi tahsil alındısının “MÜKELLEF” yazılı birinci suretine “TAHSİL EDİLMİŞTİR”kaşesi ile banka görevlisinin“ISLAK İMZASININ” bulunması gerekmektedir. Dekont müracaat esnasında ibraz edilecektir. İnternet’ten bu hesaba havale veya EFT yapılsa bile bankalardan bizzat makbuz alınması gerekmektedir.
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen harç yatırıldığına dair makbuz, (6 ay, 1-2-3 veya 10 yıllık)
 • 1 adet tam kapaklı kırmızı renkli karton dosya,
 • Daha önce alınmış bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.
 • 18 Küçük Olanlar ile Mahcurlar İçin Muvafakatname
 • 18 yaşından küçük olanlar ve mahcurların pasaport alabilmeleri için kanuni mümessilleri tarafından noterce veya pasaport vermeye yetkili makamlarca tanzim edilmiş muvafakatname ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • 4721 Sayılı Türk Medeni kanununun ilgili maddesi gereği; Evlilik devam ettiği sürece anne ve baba birlikte muvafakat vereceklerdir. Ortak hayata son verme, boşanma halinde Mahkeme tarafından velayat kime verilmiş ise sadece onun muvafakatı, anne veya babadan birinin ölümü halinde sağ olanın muvafakatı, anne ve baba evli ancak bunlardan birinin kısıtlı olması (ceza evinde olması) halinde velayetin kısıtlı olmayan tarafa ait olduğundan, kısıtlı olmayanın muvafatı (Kısıtlılık hali sona erince ikisinin muvafatı), anne ve babanın hastalığı, deneyimsizliği, özürlü olması vb. sebeplerden dolayı velayet görevini yerine getirememesi hallerinde Mahkeme kararı ile velayet kaldırılmış ise yine Mahkemece tayin edilen vasinin muvafakatının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Pasaport alacak kişinin kaç yaşında olursa olsun pasaport müracaatına bizzat gelmesi gerekmektedir.
 • Öğrenci Meşruhatlı yani açıklamalı (Harçsız) Pasaport Almak İsteyen Vatandaşlarımız
Öğrenimine Türkiye’de devam edenler?
Öğrenimine Türkiye’de devam eden öğrencilerin, Öğrenim görülen Yüksek okul yönetimlerine Rektörlük, Dekanlık, MYO, Yönetimi, Enstitü Yönetimi vs. başvurarak, okul yönetimince verilen öğrenci belgesiyle Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurarak onaylanan belge ile Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
Öğrenime yurtdışında devam edenler?
Öğrenimine yurt dışında ki okullarda devam eden öğrencilerin okullarından aldıkları Öğrenci olduklarını belirtir belgeleri ile T.C. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Eğitim Müşavirliğine başvurarak, söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucundan başkaca mani bir durumu olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu düzenlenebileceği, Yurt içinde ise T.C. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Eğitim Müşavirliğince uygun görülmesi halinde uygun görüş yazısı ile Defterdarlık Mal Müdürlüğüne başvurulması
Yurtdışındaki Okula kayıt yaptıracaklar için?
Yurtdışında, ÖSYM Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYM sonuç belgesi ile T.C. Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğine başvurarak söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucunda Başkaca engel bir durum olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu alabilirler.

Yurt içinde, ÖSYM Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYM sonuç belgesi ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması


pasaport-randevu


schengen-vizesi-randevu


schengen-vizesi-icin-gerekli-evraklar

Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport)

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

 • Hususi Pasaport Talep Formu (Form arkalı önlü tek sayfaya yazdırılacak )
 • Çalışanlar için: Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hususi Damgalı Pasaport talep formu, (Emekli olanların veya istifa edenlerin alttaki açıklamaları dikkate alması gerekmektedir.)
 • Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
 • 2 adet 50×60 mm.ebadında biyometrik fotoğraf, (Pasaport için çekilen fotoğraf ebatları fotoğrafçılarda mevcuttur.)
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)
 • Kişi başı birer adet tam kapaklı kırmızı renkli karton dosya,
 • 18 yaşından küçükler ve mahcurlar için muvaffakatname,
 • 13-25 yaş arası çocuklar alacaksa öğrenci belgesi,(alttaki açıklamaların dikkate alınması)
 • Ayrıca varsa eski pasaportun getirilmesi gerekmektedir.
Husisi Damgalı Pasaport EMEKLİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER ?

 • Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; Emekli oldukları kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) Emekli oldukları tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
 • Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda EMEKLİ yazıyor ise; mevcut pasaportunuz müracaatınız için yeterlidir.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf.
 • T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
 • Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilmektedir.)
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
 • Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur. Eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu için vekaletname vermelidir.
 • Reşit olmayan çocuğu için aynıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir.
 • Hususi Pasaport talebinde bulunan çalışanlar için hususi pasaport talep formunda, ilk defa pasaport alacak emekliler, emekli oldukları kurumdan belge alırken tahsil durumlarınında belirtilmesi, ayrıca pasaportunu yenilemek isteyen daha önce hususi pasaport almış emekliler tahsil durumunu resmi belge yada resmi kurum kimliği ile belgelendirmesi gerekmektedir.
Hususi Damgalı Pasaport İSTİFA/MÜSTAFİ OLANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER?

 

 • İstifa/Müstafi olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; İstifa/Müstafi olduğu kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) istifa/müstafi olduğu tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
 • İstifa/Müstafi olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda İSTİFA VEYA MÜSTAFİ yazıyor ise; kadro yazısı getirmenize gerek yoktur.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
 • Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

 

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER ?

 • 18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin veya mahkemece tayin edilmiş vasisi var ise muvafakat vermesi gerekmektedir.
 • Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.
 • Anne-babası boşanmış çocukların velayet verilen ebeveynin muvafakat vermesi gerekmektedir.
 • Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
 • Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
 • Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
 • Parmak izi Çıktısı : 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT 18 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER
ARANAN ŞARTLAR:

 • Evli olmamaları.
 • 25 Yaşını doldurmamış olmaları.
 • Öğrenci olmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER:

 • Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
 • Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
 • Öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenim belgesinin aslı.
 • Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT 18 YAŞINDAN BÜYÜK SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN ÇOCUKLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER

ARANAN ŞARTLAR:

 • Evli olmamaları.
 • Hak sahibi ile birlikte yaşıyor olması.
 • İş sahibi olmaması

GEREKLİ BELGELER:

 • Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
 • Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
 • Resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmiş sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,
 • Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu

 

Hizmet Damgalı Pasaport ( Gri Pasaport )

Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükumetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir.

  Hizmet damgalı pasaport süresi:

      İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde; hizmet damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak en fazla beş seneyi geçmemek kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilir.

Gerekli Evraklar

 • Hizmet Pasaportu Talep Formu ( Form arkalı önlü tek sayfaya yazdırılacak )
 • Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış hizmet pasaportu talep formu.
 • 2 adet 50×60 mm. ebadında biyometrik fotoğraf,
 • Kişi başı birer adet tam kapaklı kırmızı renkli karton dosya,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.(Sürücü Belgesi veya eski pasaport müracaat esnasında kabul edilememektedir.)
 • Eski pasaportun getirilmesi veya ilgili kuruma teslim edildiğine dair belge gerekmektedir. “]
Yurtdışından Yapılan Müracaatlar:?

Yurtdışından yapılan müracaatlar

 • Yurt dışında görevli bulunan hak sahibi kendisi, eş ve çocukları için hizmet pasaport talep etmesi halinde, Türkiye'de mensubu bulunduğu makamın İçişleri Bakanlığına yapacağı yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakat ve Dış işleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine T.C. Dış Temsilciliklerince de hizmet pasaport verilir

Hak sahibinin yurt içindeki aile fertleri için müracaat:

 • Yurt dışında görevli bulunan hak sahibi kendisi, eş ve çocukları için hizmet pasaport talep etmesi halinde, Türkiye'de mensubu bulunduğu makamın İçişleri Bakanlığına yapacağı yazılı başvurusu ve Yurt dışında bulunan hak sahibi Dış Temsilciliklerimizden faks yoluyla, eş ve çocuklarının müracaat edecekleri İlin Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube müdürlüğüne müracaatı halinde Türkiye’deki aile fertlerinin hizmet pasaport alabilmelerine rıza gösterdiğine dair Dış Temsilciliğimizin onayladığı muvafakat nameyi / vekaleti ve nüfus cüzdan fotokopisi ve diğer evrakları göndermeleri halinde hak sahibinin eş ve çocukları hizmeti pasaport müracaatında bulunabileceklerdir.

 

Önemli Bilgi:

Pasaport İşlemleri 2017 yılı güncel evrak listesi, pasaport ücretleri vs. gibi Pasaport ile merak edilen her şeyi sizler için toparladık. Yapacak olduğunuz Avrupa seyahatinizde vize başvurularımızdan en az 40 gün önce başvurusu talebinde bulunmanızı tavsiye etmekteyiz. Yoğunluğun çok olduğu günlerde teslimat süresi 10 ila 15 günü bulabilmektedir. Şayet durumunuz acil ise aciliyetinize ilişkin belgeler ( Şağlık, Ölüm, Seyahat bileti vs.) gibi başvuru esnasında sunulması halinde yardımcı olunabilmektedir. Pek çok ülkenin yasasında 6 aydan fazla süreli pasaportlar ile ülkelerine girişe izin verildiği için size önerimiz en az 2 yıllık talepde bulunmanız.

AKLINIZDA SORU İŞARETİ KALMASIN
Siz değerli ziyaretçilerimiz için sıkça karşılaştığımız soruları derledik ve cevapları ile birlikte bilginize sunduk.

Pasaport Ücretleri ?

Pasaport Ücretleri 2017Ücret bilgisine defter bedelleri 82,5 TL ilave edilmiştir.
6 Aylık Pasaport Ücreti ve Defter Bedeli: Toplam da 214.10 TL.
1 Yıllık Pasaport Ücreti ve Defter Bedeli: Toplam da 269.00 TL.
2 yıllık Pasaport Ücreti ve Defter Bedeli: Toplam da 380.40 TL.
3 Yıllık Pasaport Ücreti ve Defter Bedeli: Toplam da 500.70 TL.
4 yıldan 10 yıla kadar ve Defter Bedeli : Toplam da 667.10TL.

Pasaport Randevusu?
Pasaport müracaatlarında randevu sistemine geçilmiş olup, müracaat edecek vatandaşlarımızın www.epasaport.gov.tr internet adresinden randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmaları gerekmektedir. Randevu saatini geçirenler randevusuz olarak müracaat edeceklerdir.
Pasaport Başvurusu Nereye yapılır?
Müracaat Yeri: Vatandaşlarımız Uuma Mahsus Pasaport işlemleri için İL Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlükleri ve Pasaport Müracaat merkezi bulunan ilçelerimizde Pasaport Büro Amirliğine müracaat edeceklerdir.
Pasaport için Parmak İzi?
559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5.maddesi: “Polis, her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan kişilerin parmak izini alır” hükmü uyarınca pasaport müracaatında bulunan 7 yaşından büyüklerin parmak izi alınmakta olup, daha önceden sayılan sebeplerle parmak izi alınanlardan tekrar parmak izi alınmaz.
Pasaportumu Nasıl Teslim Alırım?
Yeni tip pasaportların tamamı Ankara/Gölbaşı’ nda kurulan tanzim merkezinde hazırlanmakta olup, pasaportlar PTT Kargo tarafından müracaat esnasında belirtilen kişi ve adrese, merkezdeki talep yoğunluğuna bağlı olarak, 3 gün içinde teslim edilmektedir. Ancak yoğun dönemlerde bu süre 3 ile 7 gün arasında değişmektedir. Müracaatın tamamlanmasından sonra pasaport teslim edilecek kişi ve adresin değiştirilmesi mümkün değildir.
Protokol Belgesi?
Yurtdaşlrımızın Yurt dışına çıkış yaparken müracaat ettiği Büyükelçilik veya Konsoloslukça vize işlemlerinin yapılması aşamasında Emniyet Müdürlüklerinden Protokol Belgesi (daha önceki pasaport bilgilerini ihtiva eden belge ) getirmesi istenebilmektedir. Bu belge Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce verilmektedir.
Eski Pasaportum var Süresini Uzatabilirmiyim?
Eskisini uzatma (temdit) işlemi yapılamamaktadır. Yeniden müracaat alınması gerektiğinden istenilen belgeleri tekrardan hazırlayarak müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yeni Doğmuş Çocuk İçin Fotoğraf İsteniliyor mu?
Evet, yaş sınırı olmaksızın, pasaport alacak herkesin müracaat sırasında fotoğrafının olması gerekmektedir. Çocuklar eskiden olduğu gibi anne veya babanın pasaportuna kaydedilmemekte, her bir aile üyesine tanzim edilmektedir.
Çift Pasaport Uygulaması( İki adet TC. Pasaportum olabilir mi )?
Bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gitme durumlarını belgeledikleri takdirde adlarına 2 adet pasaport tahsis edilebilecek. Bu sebeple Vize sürecinde yaşanılan zaman kayıplarının yol açtığı maddi kayıpların çift pasaport uygulaması ile önlenmiş bulunmaktadır.

Önemli Not: Pasaport Başvurusunda bulunacak yurttaşlarımızın daha öncesinde seyahat edecekleri ülkelerin ön gördüğü güncel evrak listesine bakması vakit kaybı yaşamadan hızlı bir şekilde başvuru yapılması oluşabilecek zaman kaybını minimize etmesi gerekir. Konsoloslukların Vize başvuru sürecini olumlu veya olumsuz bildirme gün sayısı Maximum 35 iş günüdür.